Съществуват неправомерни права за уведомяване и обжалване срещу споделянето на информация

Откриване на акаунт
банкиране в Япония

Банков анализ на страната

DНие предлагаме услуги за откриване на офшорни сметки в Япония и анонимни банкови сметки с номерирани дебитни карти в Азия, Америка и Европа. Те са насочени към компании, частни лица и големи корпорации.

Всичко, което трябва да знаете, за да създадете работеща компания с банкова сметка.

1. Обмен на банкова информация

Няма законови санкции за разкриване на банковите данни на клиента на трети страни.

Банките изобщо не са обект на строги регламенти за надлежна проверка на клиентите (стара препоръка 5 на FATF / нова препоръка 10 FATF).

От банките се изисква в голяма степен да поддържат достатъчно данни за своите клиенти и данни за транзакции за прилагане на закона (стара препоръка 10 на FATF / нова препоръка 11 FATF).

Банките и / или други обхванати субекти са длъжни да отчитат големи сделки с валута или други парични инструменти пред определени органи.

Националната администрация има достатъчно правомощия да получава и предоставя банкова информация при поискване без квалификация.

Има неправомерни права за уведомяване и обжалване срещу обмена на банкова информация при поискване без квалификация.

Законно ли е откриването на офшорна банкова сметка в Япония?

D

Трябва да подчертаем, че е напълно законно да се отвори а офшорна банкова сметка в Япониякакто и всякакви офшорна юрисдикция или нисък данък. Незаконността възниква, когато бенефициентът на тези офшорни сметки

Не сте информирали административните и данъчните власти на вашата страна на произход за откриването на посочената банкова сметка.

2. Мерки за избягване на укриване на данъци

Изплащане на дивиденти: Едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит за сценарий на плащане (ако получателят е независимо или свързано юридическо лице или физическо лице).

Лихвени плащания: Едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит и за двата сценария на плащане (получателите винаги получават едностранно данъчен кредит, независимо дали е юридическо или физическо лице).

3. Паричен поток

Юрисдикцията НЕ издава или приема обращението на големи банкноти / банкноти от собствената си валута (стойност над 200 EUR / GBP / USD).

Нерегистрираните акции на приносител са налични / в обращение или са регистрирани от частен попечител.

Компании от серия LLC / екранирани клетки не са налични.

Тръстове с клаузи за бягство не са забранени.

ОЩЕ РЕШЕНИЯ ЗА КОНФИГУРАЦИОННИ УСЛУГИ

 • Акционери и агенти
 • Разрешителни за офис
 • Защита на търговски марки и авторски права. - Проучване на пазара.
 • Правна подкрепа
 • Съотношение на данните за временните съюзи или сдружения
 • Сливания и придобивания.
 • Вътрешен контрол.
 • Преструктуриране на групата.
 • Консултации за финансов мениджмънт.
 • Купете бизнес.
 • Оценка на фирмите.
 • Възстановяване на кредит
 • Решения за работа
 • Търсене на надлежна проверка на съществуващи компании и лица

4. Законодателство за борба с изпирането на пари

Япония не е в списъка на FATF с държави, които са идентифицирани със стратегически недостатъци в областта на борбата с борбата с борбата с борбата с борбата с борбата с наркотиците

Последният доклад за взаимна оценка, свързан с прилагането на правилата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в Япония, беше извършен от Работната група за финансови действия (FATF) през 2008 г. Според тази оценка Япония беше установено, че е в съответствие с 4 и до голяма степен отговаря на 19 от препоръките на FATF 40 + 9. Частично съвместим или несъответстващ на 2 от 6-те основни препоръки.

Общ резултат за несъответствие на стандартите на FATF в проценти: 54,9%.
(100% = всички показатели, оценени като неизпълнени / ниско ниво на ефективност; 0% = всички показатели, оценени като завършени или високоефективни).

5. Автоматичен обмен на информация

Япония подписа MCAA и се ангажира да обменя информация на или преди 2019 г.

Броят на значимите активирани връзки AEOI (според MCAA), публикувани от ОИСР към октомври 2019 г., е 95.

Какъв тип частно банкиране съществува в Япония?

Международно банкиране
Местно банкиране

Сигурност на централната банка ⭐⭐⭐

Лос международни и цифрови банки Те са на разположение.

CRS: ДА.

Реални банкови операции: 90%.

Вид виза: ЙЕНА, US $, €.

Съвместни сметки: ДА.

Акаунт за дистанционно управление: Да се ​​консултирате.

Управление на активите В зависимост от рейтинга на компанията.

проценти: Зависи от типа акаунт.

Кредитни / дебитни карти в местна валута.

Крипто приятелски банки: Зависи от банката кореспондент.

Наличност на портфолио: Това не зависи от банката кореспондент.

Възможност за издаване на акредитиви: ДА.

Защо с Foster Swiss?

Foster Swiss е международна компания, регистрирана в Швейцария, насочена към предоставяне на финансови съвети и съвети за спазване на различни теми, свързани с създаването на компания
и търговско банкиране в международен план. Ние сме специализирани в внедряването на бизнес в различни юрисдикции, което означава, че предлагаме услуги с добавена стойност, помагащи на нашите клиенти за тяхното разширяване в чужбина.

Някои от тези услуги включват:
Съвети и консултации,
визи, офиси, номиниран директор / акционер / секретар,
настаняване, ако е необходимо ... да назовем само няколко.
За повече информация се консултирайте с назначения ви консултант.

Всички права запазени Foster Swiss