Данъчните убежища са територии или юрисдикции, които се характеризират с наличието на специални данъчни режими, които са благоприятни за гражданите нерезиденти. Възползвайте се от откриването на банкова сметка в данъчно убежище.

Причините за отворете банкова сметка в данъчен рай те са много разнообразни. Някои от тях са:

-Подобрява инвестицията. тези офшорни юрисдикции те са нетърпеливи да получат чуждестранни инвестиции. Те имат специална данъчна система, която да ги привлича. Инвестициите се извършват по-ефективно и гъвкаво в тези паради

-Данъчни спестявания. В тези територии има по-добри данъчни условия, отколкото в страните с високо данъчно облагане, като например някои bчесън и без данъци

-Задаване на защита. Сигурност и поверителност. Тези юрисдикции се радват на икономическа и политическа стабилност. Те нямат споразумения за обмен на информация с други страни, така че Уединение и анонимност и защита на собствеността и активи

от Фостър Швейцария, международни данъчни консултанти за частно банкиране, с повече от 15 години опит в създаване на офшорни банкови сметки и в учредяване на офшорни компанииПрепоръчваме ви да инвестирате в данъчните убежища, Въпреки че тези финансови системи са свързани с организираната престъпност, съществува законното им използване, без да изпадат в незаконност.

Причините за отворете банкова сметка в данъчен рай те са многобройни и изгодни за чуждестранни инвестиции. Ще се възползвате от специална система с ниски данъци и пълна поверителност.

Проверете при нас. За повече информация относно причините за откриване на банкова сметка в данъчен рай, пишете ни.

BV

Фостър Швейцария

Международни частни банкови консултанти
Специалисти по международни данъчни и офшорни компании

Отворете чата