Gemeenschappelijke rapportagestandaard (CRS)

Welkom bij IAI

Leer alles wat u moet weten over CRS

E

El Common Reporting Standard (hierna CRS voor het Engelse acroniem Common Reporting Standard) is een door de OESO geïnitieerde verordening met als doel preventie belastingontduiking en leiden tot een automatische uitwisseling van informatie tussen de jurisdicties die deelnemen aan de CRS. Een aan de CRS deelnemende jurisdictie (of "CRS-jurisdictie", is een land dat heeft ingestemd met de implementatie van de CRS).

Anonieme bankkaart, abonneren

Contacteer ons nu

E

l CRS is geïmplementeerd in EU door middel van Richtlijn inzake administratieve samenwerking (Richtlijn 2014/107 / EU), bekend als “DAC 2”. Ondertussen wordt de relatie op fiscaal gebied met niet-EU-landen geregeld door multilaterale overeenkomsten genaamd "Overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten'.

CRS vereist dat financiële instellingen financiële rekeningen rapporteren die direct of indirect worden bijgehouden door rekeninghouders die fiscaal inwoner zijn van een CRS-rechtsgebied.
  documentatie

  Welke landen zullen de automatische informatie-uitwisseling implementeren?

  documentatie

  Wat is de Common Reporting Standard? (CRS)

  Voor wie is de CRS-standaard bedoeld?

  E

  De CRS-verordening is van toepassing op alle Financiele instelling gevestigd in een CRS-jurisdictie en vereist dat genoemde financiële instellingen klanten identificeren die ingezetenen zijn van een ander rechtsgebied dat de CRS-overeenkomst heeft ondertekend. Het is van toepassing zowel individuen als entiteiten.

  Om natuurlijke of rechtspersonen te identificeren die woonachtig zijn in een ander rechtsgebied dat de CRS-norm heeft aanvaard, moeten financiële instellingen via verschillende formulieren (Entity Tax Residency Self-Certification Form, Individual Tax Residency Self-Certification Formulier of 'Controlling Person Tax Residency Self-Certification Form) de gegevens met betrekking tot de woonplaats van de houders, ongeacht of dit individuen, bedrijven of personen zijn die entiteiten controleren. Deze formulieren moeten het land / de landen van fiscale woonplaats en het / de belastingidentificatienummer (s) (TIN) bevatten.

  Bedrijfsstructuren

  Wat betekent CRS voor bankklanten?

  P

  Om de integriteit van belastingstelsels te helpen beschermen, introduceren regeringen over de hele wereld een nieuwe vereiste die financiële instellingen verplicht bepaalde informatie te verzamelen. Dit komt door de implantatie van de Common Reporting Standard (de CRS).

  Voor reeds bestaande klanten neemt de bank contact op al die onderworpen zijn aan CRS-beoordeling om een ​​zelfcertificeringsformulier te verkrijgen waarin zij hun fiscale woonplaats bepalen en hun fiscaal identificatienummer verstrekken. Zonder een zelfcertificeringBanken zijn wettelijk verplicht om de rekeninghouder te beschouwen als een persoon die zich moet melden. Als gevolg hiervan wordt de informatie van de ongedocumenteerde rekeninghouder gerapporteerd aan de relevante belastingdienst.

  De informatie die entiteiten moeten melden als aan de voorwaarden uit de regelgeving is voldaan

  Welke informatie moeten ze rapporteren?

  Informatie over rekeninghouder

  P

   Fysieke mensen: naam, adres, land van verblijf, TIN (fiscaal identificatienummer of equivalent in elk rechtsgebied), geboortedatum en -plaats.

   Rechtspersonen: naam, adres, land van verblijf, TIN van de entiteit. En van de Uiteindelijk Belanghebbende, naam, adres, land van verblijf, FIN, geboortedatum en geboorteplaats.

  Account Informatie

  N

  rekeningnummer

   Accountsaldo aan het einde van de periode

  Voor escrow-rekeningen: bruto-rente, bruto-dividenden en alle andere inkomsten gegenereerd door de activa van de rekening.

  Voor depositorekeningen: rente bruto of bijgeschreven.

  Voor andere rekeningen: betaalde of gecrediteerde brutobedragen.

  Vul het document in

  Wat vereist CRS van financiële instellingen?

  Identificatie van de klanten voor wie de volgende informatie wordt gevraagd

  D

  adres (post, woonplaats, brievenbus of verzorging van) in een CRS-rechtsgebied;

  Número de Telefono uit een CRS-rechtsgebied dat het enige telefoonnummer is;

  Notarisdocument die bevestigt dat de bankrekening eigendom is van een persoon met een adres in een van de CRS-rechtsgebieden (met bijbehorende post, woonplaats, postbus ...):

  Documenteer de fiscale woonplaats van uw klanten

  E

  Dit betekent dat klanten een zelfcertificeringsformulier moeten ondertekenen om hun fiscale woonplaats (en) voor CRS te bevestigen.

  Geef de volgende informatie op

  R

  de volgende informatie te verstrekken aan de belastingdienst van het land waar de financiële instelling is gevestigd als zij de CRS-standaard heeft omarmd:

  • de identiteit en identificerende informatie van de inwoner in een ander rechtsgebied (ook CRS);
  • uw rekeningen en rekeningsaldi;
  • de financiële inkomsten van deze rekeningen, inclusief bruto-inkomsten;

  Het eerste rapport zal plaatsvinden in 2017 en zal betrekking hebben op 2016.

  De informatie is macht

  SAls u meer wilt weten over de belangrijkste belastingparadijzen ter wereld, bezoek dan gerust The daily offshore news, ons nieuwsportaal met het laatste nieuws over belastingparadijzen.