Er zijn onnodige kennisgevings- en bezwaarrechten tegen het delen van informatie

Openen van een rekening
bankieren in Japan

Analyse van landenbankieren

DWe hebben diensten voor het openen van offshore-rekeningen in Japan en anonieme bankrekeningen met genummerde betaalpassen in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

Er zijn geen wettelijke sancties voor het bekendmaken van de bankgegevens van de klant aan derden.

Banken zijn helemaal niet onderworpen aan strikte regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

Banken zijn grotendeels verplicht om voldoende gegevens bij te houden van hun klanten- en transactiegegevens voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om zonder voorbehoud op verzoek bankinformatie te verkrijgen en te verstrekken.

Er zijn onnodige opzeg- en beroeprechten tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek zonder voorbehoud.

Is het legaal om een ​​offshore-bankrekening te openen in Japan?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Japanevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Dividenduitkeringen: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem voor een betalingsscenario (als de ontvanger een onafhankelijke of aanverwante rechtspersoon of een natuurlijke persoon is).

Rentebetaling: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingverminderingssysteem voor beide betalingsscenario's (ontvangers ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een rechtspersoon of een natuurlijke persoon betreft).

3. Kasstroom

De jurisdictie geeft GEEN uit en accepteert GEEN circulatie van grote bankbiljetten / contante bankbiljetten van zijn eigen valuta (met een waarde groter dan 200 EUR / GBP / USD).

Niet-geregistreerde aandelen aan toonder zijn beschikbaar / uitstaand of geregistreerd door een particuliere bewaarder.

Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar.

Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

 • Aandeelhouders en agenten
 • Kantoorvergunningen
 • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
 • Juridische ondersteuning
 • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
 • Fusies en overnames.
 • Interne controle.
 • Herstructurering van de groep.
 • Advies inzake financieel beheer.
 • Koop een bedrijf.
 • Waardering van bedrijven.
 • Kredietherstel
 • Job oplossingen
 • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

Japan staat niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Het laatste wederzijdse evaluatieverslag met betrekking tot de uitvoering van de regels tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering in Japan werd in 2008 opgesteld door de Financial Action Task Force (FATF). Volgens die evaluatie voldeed Japan aan 4 en voldoet grotendeels aan 19 van de 40 + 9 FATF-aanbevelingen. Gedeeltelijk of niet in overeenstemming met 2 van de 6 belangrijkste aanbevelingen.

Algehele niet-nalevingsscore van FATF-normen in percentage: 54,9%.
(100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

5. Automatische uitwisseling van informatie

Japan heeft de MCAA ondertekend en heeft zich ertoe verbonden om op of voor 2019 informatie uit te wisselen.

Het aantal significante geactiveerde AEOI-relaties (volgens de MCAA) dat sinds oktober 2019 door de OESO is gepubliceerd, is 95.

Welk type private banking bestaat er in Japan?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: JA.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: YEN, US $, €.

Gezamenlijke rekeningen: JA.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta.

Crypto-vriendelijke banken: Het hangt af van de correspondentbank.

Portfolio beschikbaarheid: Het is niet afhankelijk van de correspondentbank.

Mogelijkheid om kredietbrieven af ​​te geven: JA.

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.