label

OESO
Belastingen en belastingdruk in Chili zijn al geruime tijd belangrijke kwesties voor de regering van het land. De meest prominente argumenten zijn die gericht op de noodzaak om de belastingongelijkheid binnen Chili te corrigeren, en sinds het begin van de pandemie is deze discussie weer teruggekomen als een noodzakelijke maatregel.
Lees meer
[vc_row] [vc_column] [vc_column_text] De OESO zegt dat regelingen voor ingezetenschap of burgerschapsverkoop de inspanningen om belastingontduiking tegen te gaan, bedreigen.
Lees meer
[vc_row] [vc_column] [vc_column_text] Financiële instellingen in de tweede golf van landen die onder de CRS opereren, zijn bezig met het afronden of hebben recentelijk hun rapportageverplichtingen voltooid. En lokale autoriteiten in die landen bereiden zich voor om deze informatie in september uit te wisselen. 
Lees meer
Afgelopen dinsdag heeft Paraguay een overeenkomst ondertekend, die is vastgelegd in het Verdrag inzake administratieve administratieve bijstand van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO).
Lees meer
Curaçao, het Caribische belastingparadijs met lage belastingen, is de laatste jurisdictie geworden die het multilaterale BEPS-instrument ondertekent om belastingverdragen te herzien om de uitholling van de belastinggrondslag en de overdracht van uitkeringen, ook wel BEPS genoemd, tegen te gaan.
Lees meer
25 landen worden geconfronteerd met een zwarte lijst van belastingparadijzen die uniek is voor alle leden van de Europese Unie als een krachtige maatregel tegen agressieve ontduiking.
Lees meer
Afgelopen september besprak het Zwitserse parlement of het van kracht zijnde aantal automatische uitwisselingsverdragen over belastinginformatie moet worden uitgebreid. Momenteel heeft Zwitserland 38 overeenkomsten met hetzelfde aantal landen, waaronder die van de Europese Unie. De 41 overeenkomsten die ...
Lees meer
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft onlangs een nieuw voortgangsrapport gepubliceerd over het inclusieve kader van het BEPS-plan, Erosie van de belastinggrondslag en winstverschuiving. In dit rapport presenteert hij de huidige status van zijn mandaat, dat de periode tussen juli 2016 en juni 2017 beslaat.
Lees meer
Zakelijke bankrekeningen, dat wil zeggen eigendom van entiteiten, zijn onderworpen aan een due diligence-procedure bij de implementatie van de CRS. In tegenstelling tot particuliere bankrekeningen, implementeren bankrekeningen van bedrijven of entiteiten CRS anders.
Lees meer
De Verenigde Staten zouden in slechts twee jaar tijd het laatste belastingparadijs ter wereld kunnen worden. Vanaf 1 januari 2017 wordt de automatische informatie-uitwisseling (Common Reporting Standard of CRS) tussen 104 landen van kracht. Een overeenkomst die niet door het land is ondertekend.
Lees meer
Multinationals die in Zwitserland actief zijn, moeten mogelijk met ingang van boekjaar 2018 land-per-land rapporten opstellen als het Zwitserse parlement nieuwe voorstellen van de Federale Raad goedkeurt.
Lees meer
Op 28 oktober ondertekenden de Cookeilanden op het hoofdkantoor van de OESO in Parijs de multilaterale overeenkomst inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken. Door deze overeenkomst te ondertekenen, wordt de overdracht van belastinginformatie naar andere ondertekenende rechtsgebieden van deze multilaterale overeenkomst versneld.
Lees meer
Jersey, Guernsey en het eiland Man waren, samen met Letland en Brazilië, de vijf rechtsgebieden die de multinationale overeenkomst voor automatische financiële informatie-uitwisseling (MCAA) ondertekenden, waardoor het aantal ondertekenaars op 49 kwam.
Lees meer
De beheerders hebben 52% van hun fondsen in Luxemburg en Ierland gedomicilieerd om zo te profiteren van de belastingvoordelen die deze jurisdicties bieden en van flexibelere regelgeving bij het opzetten van deze investeringsmaatschappijen. Een op de twee euro die in fondsen wordt geïnvesteerd, bevindt zich in deze landen, en meer specifiek 52,5% van ...
Lees meer
Panama heeft de internationale overeenkomst ondertekend voor de uitwisseling van belastinginformatie, nog een stap op weg naar transparantie, na het schandaal van de Panama-kranten die het land in de schijnwerpers hebben gezet. Het land verbindt zich er dus toe om belastinginformatie met iedereen uit te wisselen.
Lees meer
María José Garde, vertegenwoordiger van Spanje, zal sinds januari 2017 het OESO-forum voor fiscale transparantie leiden en voorzitten, een organisatie die belast is met het evalueren van landen op basis van hun fiscale transparantie en hun automatische uitwisseling van informatie, en dus opspoort Maak ze belastingparadijzen.
Lees meer
Om vooruitgang te boeken in de strijd tegen belastingontduiking, heeft de Europese Unie de overeenkomst voor de automatische uitwisseling van bankgegevens op particuliere bankrekeningen bij Monaco definitief goedgekeurd. De uitwisseling begint in 2018, met gegevens verzameld vanaf 1 januari 2017.
Lees meer
Na onderzoek van het International Consortium of Journalists (ICIJ) komt er een nieuw financieel schandaal van belastingparadijzen aan het licht, in dit geval gekoppeld aan de Bahama's, dat persoonlijkheden van over de hele wereld in de schijnwerpers zet met meer dan 175.000 bedrijven in dit gebied geregistreerd tussen de jaren 1990 ...
Lees meer
Anguilla is een consultatie gestart om te overwegen de certificaten van aandelen aan toonder af te schaffen om ze om te zetten in gewone aandelen.
Lees meer
Spanje steekt een nieuw land over van de lijst met belastingparadijzen, het eiland Man, dat afhankelijk is van de Britse kroon, omdat het een overeenkomst heeft ondertekend om belastinginformatie tussen de twee uit te wisselen.
Lees meer
1 2 3
Alle rechten voorbehouden Foster Swiss