De LLC, plaatselijk bekend als Société à responsabilité limitée (SARL)

Oprichting van een offshore-bedrijf in Luxemburg

Landenanalyse: juridische structuren

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden (en mogelijk boetes).

• Banken zijn gedeeltelijk onderworpen aan strikte regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn grotendeels verplicht om voldoende gegevens bij te houden van hun klanten- en transactiegegevens voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn niet verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om op verzoek bankgegevens te verkrijgen en te verstrekken, zij het met enkele problemen.

• Er zijn onnodige kennisgevings- en regresrechten tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek, maar met enkele problemen.

2. Juridische vormen

De Luxemburgse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Société à responsabilité limitée)

De LLC, plaatselijk bekend als Société à responsabilité limitée (SARL), is een populair vehikel voor internationale bedrijven om een ​​dochteronderneming in Luxemburg op te richten. De LLC kan ook worden gestructureerd als een fiscaal efficiënt investeringsvehikel.

Een LLC kan in Luxemburg worden opgericht door i) een enige aandeelhouder met ii) een minimum aandelenkapitaal van € 12,000. Onze klanten moeten ook een directeur aanstellen die op verzoek door Foster Swiss kan worden geleverd. Een enkele belegger kan een SARL opzetten met een minimum aandelenkapitaal van € 12.000.

Een SARL is verplicht om jaarlijks financiële overzichten te presenteren. De aanstelling van een externe accountant en controleverplichtingen gelden echter alleen als de onderneming twee van de volgende drie drempels overschrijdt: i) jaaromzet van meer dan € 8,8 miljoen ii) meer dan 50 medewerkers en iii) activa boven 4,4 miljoen euro.

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC., Ltd./SARL) in Luxemburg moet een register bijhouden met de oprichtingsdocumenten, evenals de namen, beroepen en woonplaatsen van de aandeelhouders, evenals details over de overdracht van aandelen.

Alle bedrijven die binnen Luxemburg willen opereren en verkopen, moeten een bedrijfsvergunning hebben, waarvoor i) een Luxemburgse ingezetene manager en ii) daadwerkelijke bedrijfsruimte vereist is. Zuivere investeringsvehikels en houdstermaatschappijen hebben een dergelijke vereiste niet.

Verzekeringsmaatschappijen of die in de financiële sector mogen geen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten.

Beste gebruik: De juridische structuur van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC., Ltd./SARL) is: ideaal om u te wagen aan e-commerce in Luxemburg.

SOPARFI Luxemburg - financiële holding

Een Luxemburgse financiële holding is gunstig voor onze klanten die een holdingmaatschappij in de EU nodig hebben. Een dergelijke zakelijke entiteit zal genieten van wettelijke vrijstelling van belastingen op vermogenswinsten, dividenden en rente die worden afgedragen door dochterondernemingen, op voorwaarde dat ze zijn gevestigd in i) een EU-lidstaat of ii) een land dat een DTA heeft ondertekend met Luxemburg en een vennootschapsbelastingtarief heeft van minimaal 21%.

De Luxemburgse houdstermaatschappij kan worden opgericht door één aandeelhouder. Het wordt meestal opgericht door de oprichting van een LLC, met een objectclausule van een holdingmaatschappij in het memorandum en de statuten. Het kan ook worden opgericht via de juridische structuur van een naamloze vennootschap (PLC., Corp./SA).

Foster Swiss kan u adviseren over de geschiktheid van een Luxemburgse houdstermaatschappij voor uw bedrijf en er namens u een oprichten.

Beste toepassingen: De SOPARFI - Financiële Holding in Luxemburg wordt het best geadviseerd voor middelgrote bedrijven en financiële investeringen.

De Luxemburgse naamloze vennootschap (Société anonyme)

Het minimum aandelenkapitaal van een Luxemburgse naamloze vennootschap is 31.000 euro. Het bedrijf kan een onbeperkt aantal aandeelhouders hebben. De vennootschap kan ook aandelen aan toonder uitgeven. Deze entiteit moet i) een auditor aanstellen en ii) gecontroleerde financiële overzichten overleggen.

Beste toepassingen: deze entiteit kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot financiële markten door de openbare of particuliere uitgifte van obligaties en aandelen.

Het Luxemburgse filiaal

Een buitenlands bedrijf kan een bedrijf oprichten in Luxemburg door een lokaal filiaal op te richten.

Een bijkantoor heeft geen aparte rechtspersoonlijkheid van het hoofdkantoor, wat betekent dat de moedermaatschappij verantwoordelijk is voor de verantwoordelijkheden van het bijkantoor. Het bijkantoor moet zijn ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister en heeft een bedrijfsvergunning nodig.

Het registreren van een filiaal in Luxemburg is een eenvoudig proces als bepaalde stappen worden gevolgd en de documenten correct worden ingediend. Het hele Luxemburgse bedrijfsconfiguratieproces duurt 3 weken, inclusief het verkrijgen van een bedrijfsvergunning en registratie bij het handelsregister en bedrijven.

Beste toepassingen: De Luxemburgse vestiging biedt een buitenlands bedrijf de mogelijkheid om met minimale wettelijke verplichtingen de EU-markt te penetreren.

Het Luxemburgse vertegenwoordigingskantoor

Hoewel een vertegenwoordigingskantoor in Luxemburg kan worden opgericht door een bedrijf dat in elk land is gevestigd, is het kantoor niet geautoriseerd om in het land rechtstreekse verkopen uit te voeren. Vertegenwoordigingen mogen alleen non-profit activiteiten uitvoeren, bijvoorbeeld marktonderzoek.

Beste toepassingen: het opzetten van een vertegenwoordigingskantoor geeft het moederbedrijf tijd en ruimte om de markt te begrijpen voordat het een volledige investering doet als dochteronderneming in Luxemburg.

De belastingvrije holdingmaatschappij voor intellectueel eigendom

In 2007 heeft de Luxemburgse regering een wet aangenomen inzake de belastingheffing op royalty's die zijn verkregen uit de intellectuele eigendom van niet-verbonden partijen. Deze wet moedigt investeringen in Luxemburg aan door middel van onderzoek en ontwikkeling en voegt prikkels toe om een ​​bedrijf in Luxemburg te vestigen en/of daar intellectueel eigendom te registreren. Dit maakt Luxemburg een uitstekende jurisdictie om een ​​bedrijf op te richten in onderzoeksintensieve sectoren zoals i) farmaceutica en ii) softwareontwikkeling.

Voor dergelijke bedrijven wordt slechts 6% vennootschapsbelasting betaald op i) royalty-inkomsten en ii) vermogenswinsten uit de verkoop van genoemd intellectueel eigendom. Daarnaast zijn er ook de volgende belastingvoordelen: i) nul bronbelasting op dividenden voor uiteindelijk gerechtigden ii) nul bronbelasting op rente betaald aan niet-EU ingezetenen iii) nul bronbelasting op royalty's betaald aan alle tegenpartijen iv) toegang tot een uitgebreid netwerk van dubbelbelastingverdragen met meer dan 60 landen en v) toegang tot de EU-richtlijn over moedermaatschappijen en dochterondernemingen.

Royalty-inkomsten verkregen uit het intellectuele eigendom van niet-groepsbedrijven omvatten vergoedingen voor het gebruik van i) auteursrecht op standaardsoftware ii) handelsmerk iii) geregistreerd ontwerp of model en iv) octrooien. Auteursrechten op andere werken dan software komen niet in aanmerking voor het verlaagde tarief van de intellectuele eigendomsbelasting in Luxemburg. De IP-holding is een volledig fiscaal ingezeten vennootschap op aandelen en kan worden opgericht als een Luxemburgse LLC of PLC.

Beste toepassingen: de intellectuele eigendomsrechten (IP Box) in Luxemburg bieden een veilig en robuust platform voor bedrijven om te groeien met behoud van hun eigendomsfactoren.

SPF Holding Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Een Luxemburgse SPF (Société de Gestion de Patrimoine Familial) is een wereldwijd, particulier investeringsvehikel voor familievermogen dat speciaal is ontworpen om te voldoen aan de zakelijke behoeften van familieholdings. Daarom is het exclusieve doel van de SPF de verwerving, het bezit, het beheer en de vervreemding van internationale financiële activa.

Na de oprichting van de Luxemburgse vennootschap is SPF wettelijk vrijgesteld van belasting op i) Luxemburgse vennootschapsbelasting ii) bronbelasting op uitkeringen aan aandeelhouders iii) belasting op vermogenswinsten verkregen uit de verkoop van SPF-aandelen en iv) SPF-liquidatieopbrengsten.

Een SPF kan alleen dividenden ontvangen van bedrijven die in de EU zijn genoteerd. Een SPF kan geen onroerend goed, patenten of intellectuele eigendomsrechten bezitten. De SPF kan echter een belang hebben in andere structuren die dergelijke activiteiten uitvoeren of daarin investeren.

De SPF is niet bevoegd om deel te nemen aan enige commerciële activiteit, waaronder i) de commercialisering van goederen en diensten, ii) de detailhandel en groothandel, iii) de import en export, of iv) het verkrijgen van commissies van welke aard dan ook. Een SPF mag geen administratieve werkzaamheden of financiële diensten verrichten in opdracht van derden/gelieerde ondernemingen. Wel kan de SPF participeren in andere structuren die dergelijke activiteiten uitvoeren.

Een SPF geniet niet de voordelen van de richtlijnen van de Europese Unie of Luxemburgse dubbelbelastingverdragen, en kan ook niet worden geregistreerd voor EU-btw. Bijgevolg is een SPF een roerende voorheffing van 15% verschuldigd op de administratiekosten die worden betaald aan niet-ingezetenen. Als het gaat om dochterondernemingen, is het een SPF verboden om i) commissies van welke aard dan ook te verdienen, ii) dochterondernemingen te beheren of enige vorm van service te verlenen, en iii) rentedragende leningen te verstrekken aan dochterondernemingen.

Een SPF kan niet genoteerd zijn aan de Luxemburgse beurs of staatsobligaties uitgeven. Elk jaar moet een onafhankelijke Luxemburgse auditor een verklaring van geen bezwaar afgeven aan de griffieadministratie als de SPF i) haar jaarlijkse financiële en fiscale staten publiceert ii) de bepalingen van het vennootschapsrecht naleeft en iii) de activiteit van de onderneming wordt gehandhaafd binnen de wettelijke kader. Het niet naleven hiervan leidt tot intrekking van de SPF-licentie.

Een Luxemburgse SPF kan worden opgericht in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (SA), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SECA) of een coöperatieve vennootschap. Alleen natuurlijke en individuele aandeelhouders zijn toegestaan

De Luxemburgse vereniging

Deze Luxemburgse bedrijfsstructuur is populair bij accountants, architecten, raadgevende ingenieurs en advocaten.

Er zijn drie soorten partnerschappen, waaronder i) een vennootschap onder firma (SENC), ii) een vennootschap onder firma (SECS) en iii) een vennootschap onder firma op aandelen (SCA).

Ten minste één van de partners in elk van deze structuren moet een beherend vennoot zijn met onbeperkte aansprakelijkheid.

Beste toepassingen: Limited Company (LP. / SCS) in Luxemburg is het meest geschikte zakelijke voertuig om professionele diensten te verlenen aan lokale en internationale klanten.

onthouden

Nof een Luxemburgse ingezeten bestuurder is vereist. Holdingmaatschappijen zijn beschikbaar in Luxemburg.

KANTOREN

Foster Swiss helpt onze klanten bij het beveiligen van kantoren of we geven een kantooradres op. De meeste opkomende markten eisen dat onze klanten een kantoorhuur van 12 maanden hebben voordat de bedrijfsregistratie wordt goedgekeurd.

We helpen onze klanten deze uitdaging op de volgende manieren te overwinnen:

Virtuele kantoordienst

DAfhankelijk van het land en de stad variëren de tarieven van $ 900 tot $ 2000 en de jaarlijkse actieve virtuele kantoordiensten variëren van $ 1500 tot $ 4000).

Gedeelde kantoorruimte

LDe eenmalige vergoeding is US $ 850. Daarna betaalt onze klant de maandelijkse huur rechtstreeks aan de eigenaar).

Vaste kantoorruimte

D Afhankelijk van het land en de stad variëren de tarieven tussen $ 5.000 en $ 8.000).

BOEKHOUD EN BELASTING

vennootschapsbelasting

TAlle binnenlandse of buitenlandse vennootschappen met een vaste inrichting in Luxemburg zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Ingezeten bedrijven betalen belasting over hun wereldinkomen; Niet-ingezeten bedrijven worden pas belast op hun Luxemburgse inkomsten na registratie van het bedrijf in Luxemburg. Een vennootschap wordt als ingezeten belastingplichtige beschouwd als haar maatschappelijke zetel in Luxemburg is gevestigd.

Bedrijven met een belastbare basis van meer dan 30.000 euro worden onderworpen aan een vennootschapsbelastingtarief van 18%. Bedrijven met een belastbaar inkomen van 25 euro of minder worden onderworpen aan een vennootschapsbelastingtarief van 000%. Voor bedrijven met een heffingsgrondslag van meer dan 15 euro maar minder dan 25.000 euro zijn ze onderworpen aan de vennootschapsbelasting van 30.000 euro plus 3.750% van de heffingsgrondslag groter dan 33 euro.

Alle Luxemburgse bedrijven dienen na de oprichting van het bedrijf in Luxemburg jaarlijkse boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, inclusief financiële overzichten, in bij de Registrar of Companies. De jaarrekening wordt niet gepubliceerd en is vrijgesteld van jaarlijkse controle indien i) de totale balans minder dan 3 miljoen euro bedraagt ​​en ii) de omzet minder dan 6 miljoen euro bedraagt ​​of iii) er één aandeelhouder is.

Het fiscale jaar van Luxemburg is het kalenderjaar. Bedrijven moeten jaarlijks vóór 31 mei van elk jaar na de Luxemburgse bedrijfsregistratie een jaarlijkse papieren belastingaangifte indienen. De indieningsdatum kan op verzoek worden verlengd tot 31 oktober.

Luxemburg heeft bilaterale belastingverdragen ondertekend met meer dan 80 landen, waaronder China, Japan, Duitsland, Rusland, het VK en de VS. Luxemburg heeft bilaterale belastingverdragen met alle EU-lidstaten.

IVA

LUxembourg heeft het laagste standaard btw-tarief van Europa. Alle Luxemburgse zakelijke entiteiten met de volgende criteria moeten worden geregistreerd voor btw: verwachte operationele omzet van meer dan € 30.000; Alle niet-fiscale ingezetenen die ongeacht hun facturering diensten verrichten voor de levering van btw-plichtige goederen.

Elke fiscaal ingezeten onderneming die voor btw-doeleinden is geregistreerd in een andere EU-lidstaat met een omzet van meer dan € 100.000.

Luxemburgse entiteiten die goederen importeren uit niet-EU-landen. Luxemburgse bedrijven die profiteren van diensten van een niet-EU-dienstverlener.

Een dienst wordt geacht in Luxemburg te zijn verricht indien de leverancier of het Luxemburgse bedrijf een vaste inrichting in Luxemburg heeft.

Communautaire intracommunautaire verwerving van goederen in Luxemburg: Jaarlijkse btw-aangiften moeten vóór 1 maart of 1 mei van het volgende jaar worden ingediend, terwijl tussentijdse aangiften (maandelijks en driemaandelijks) uiterlijk 15 dagen na het einde van de rapportageperiode moeten worden ingediend.

De btw-autoriteit in Luxemburg is de Administration de l'Enregistrement et des Domaines. Het btw-identificatienummer voor ingezeten en niet-ingezeten vennootschappen en belastingplichtigen is een tiencijferig nummer in het formaat xxxx xxx xxx.

Vrijstellingen van vennootschapsbelasting

UEen Luxemburgse houdstermaatschappij (Soparfi) is wettelijk vrijgesteld van alle lokale verplichtingen, waaronder vennootschapsbelasting, vermogenswinstbelasting en bronbelasting bij de registratie van een onderneming in Luxemburg. Dochterondernemingen van Soparfi moeten gevestigd zijn i) in een land met een vennootschapsbelastingtarief van minimaal 11% ii) in een EU-lidstaat of iii) in een van de 80 landen met een dubbelbelastingverdrag met Luxemburg.

Een Luxemburgse financiële activaholding (SPF) is wettelijk vrijgesteld van alle lokale belastingen, waaronder vennootschapsbelasting, vermogenswinstbelasting en bronbelasting.

Een Luxemburgs bedrijf voor intellectuele eigendom en royalty-inning betaalt slechts 6% vennootschapsbelasting en profiteert van nulheffing op betalingen aan niet-ingezetenen.

Een Luxemburgse beleggingsfondsmaatschappij is wettelijk vrijgesteld van alle lokale belastingen, inclusief vennootschapsbelasting, vermogenswinstbelasting en bronbelasting.

De verkoop van aandelen in een Luxemburgse vennootschap is wettelijk vrijgesteld van vermogenswinstverplichtingen. Een Luxemburgse houdstermaatschappij is wettelijk vrijgesteld van belasting op dividendinkomsten en vermogenswinsten uit de verkoop van aandelen in een dochteronderneming.

Een niet-ingezeten bedrijfsfiliaal van een buitenlands bedrijf is wettelijk vrijgesteld van alle lokale belastingen, inclusief vennootschapsbelasting, vermogenswinstbelasting en bronbelasting.

Een Luxembourg Private Equity (SICAR) is wettelijk vrijgesteld van belasting voor alle inkomsten uit obligaties en aandelen. De SICAR-wet voorziet in een volledige vrijstelling van bronbelasting op dividenden die aan haar aandeelhouders worden uitgekeerd. Een SICAR moet door de CSSF worden geautoriseerd voordat hij met zijn activiteiten kan beginnen.

Luxemburgse belastinginhouding

LDe EU-richtlijn betreffende moedermaatschappijen en dochterondernemingen staat de brutobetaling van dividenden, rente en royalty's tussen verbonden bedrijven in de EU toe.

Er zijn geen inhoudingen aan de bron op rente, royalty's of vergoedingen voor technische diensten die worden betaald aan niet-ingezetenen, zowel bedrijven als particulieren.

Dividenden van Luxemburgse bedrijven worden bruto uitgekeerd aan ingezeten en niet-ingezeten aandeelhouders woonachtig in een EU-lidstaat of aan aandeelhouders woonachtig in een van de 60 landen met een dubbelbelastingverdrag met Luxemburg.

Dividenden die worden uitgekeerd aan offshore bedrijven, trusts en particulieren zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.

Luxemburgse banken en andere Luxemburgse financiële dienstverleners moeten belasting inhouden tegen een tarief van 35% op rente betaald in de boeken van EU-ingezetenen, tenzij de rekeninghouder ervoor heeft gekozen om de volgende informatie te verstrekken aan de belastingdienst van het land waar zij ingezetene zijn : i) informatie over de periode ii) het bedrag van de betaalde rente en iii) de identiteit van de rekeninghouder.

Andere fiscale overwegingen

POver het algemeen kunnen Luxemburgse holdings niet worden geregistreerd voor btw, zoals SPF en Soparfi.

Om te blijven voldoen aan de OESO- en EU-vereisten, heeft Luxemburg in 2011 aanvullende verrekenprijsrichtlijnen uitgevaardigd. Luxemburgse ondernemingen die zich bezighouden met financieringstransacties binnen de groep moeten i) hun financiële marge controleren en documenteren en ii) bewijzen dat er voldoende kapitaal op het spel staat om de marge te rechtvaardigen en iii) ze moeten een reële aanwezigheid in Luxemburg hebben (bijv. de meerderheid van de leden van het lokale bestuur).

Belastingvrije beleggingsfondsen in Luxemburg

LUxembourg is de wereldleider in de grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen. Met een marktaandeel in grensoverschrijdende fondsdistributies van 74,6% wereldwijd, is Luxemburg het grootste centrum voor beleggingsfondsen in Europa en het op één na grootste centrum voor beleggingsfondsen ter wereld. In Luxemburg zijn meer dan 3.860 beleggingsfondsen geregistreerd; 2.450 zijn paraplufondsen met meer dan 11.990 verschillende subfondsen.

Luxemburgse entiteiten van beleggingsfondsen (SICAV en SICAF) zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting en vermogenswinstbelasting. Luxemburg past geen bronbelasting toe op uitkeringen betaald door onderlinge fondsen, behalve waar de EU Spaarrichtlijn van toepassing is met betrekking tot de betaling van rente aan EU-ingezetenen.

De financiële sector staat onder toezicht van de 'Commission de Surveillance du Secteur Financier' (CSSF). Voor de registratie van beleggingsfondsen is ministeriële goedkeuring vereist, terwijl de CSSF verantwoordelijk is voor het toezicht op de fondsen.Luxemburgse beleggingsfondsen hebben de volgende jaarlijkse verplichtingen: Jaarverslagen moeten worden gecertificeerd door een in Luxemburg erkende auditor.

Wijs een in Luxemburg gevestigde depotbank aan. De bewaarder houdt toezicht op het vermogen van het fonds, ziet erop toe dat de uitgifte en inkoop van aandelen en aandelen/participaties in overeenstemming met de wet wordt uitgevoerd en dat de inkomsten/verdiensten worden aangewend in overeenstemming met de statuten van de vennootschap. Het minimumkapitaal mag niet lager zijn dan € 1.250.000.

Beleggingsmanagers of consultants hebben certificering / vergunning nodig van de raad van commissarissen financiële markten. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de nationaliteit van de bedrijven of personen die het fonds beheren of advieswerkzaamheden uitvoeren. Het Fonds is alleen geschikt voor professionele (institutionele) beleggers, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen.

WETTELIJK EN NALEVING

Eet Registre de Commerce et des Sociétés is het officiële handelsregister van Luxemburgse bedrijven en verenigingen. De toegang tot het Luxemburgse handelsregister is eenvoudig en de beschikbare informatie omvat i) het bedrijfsadres ii) de naam van de aandeelhouders en bestuurders en iii) de datum van oprichting.

De bestuurders van de vennootschap worden benoemd, vervangen en ontslagen door de aandeelhouders. De identiteit van aandeelhouders en bestuurders is openbaar.

Luxemburgse banken en andere Luxemburgse financiële dienstverleners zijn verplicht 35% belasting in te houden op de rente die wordt betaald op rekeningen van EU-ingezetenen, tenzij de rekeninghouder ervoor heeft gekozen om de volgende informatie te verzenden naar de belastingdienst van het land waar zij zijn gevestigd: zij zijn ingezetenen: i) informatie over de betalingstermijn; ii) het betaalde rentebedrag en iii) de identiteit van de rekeninghouder.

Alle ingezeten en niet-ingezeten Luxemburgse bedrijven moeten i) een verklaring indienen bij de Administration de l'Enregistrement et des Domaines en ii) jaarrekeningen indienen bij het Luxemburgse handelsregister en iii) een jaarlijkse verklaring indienen waarin de namen en adressen van alle bestuurders worden bevestigd , hoofdvestiging en details van aandeelhouders en hun bezit.

De statuten en de statuten van een Luxemburgse vennootschap moeten in het Frans of Duits zijn opgesteld en bevatten i) de identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon of personen voor wie de statuten zijn ondertekend of namens wie ii) de maatschappelijke zetel iii) de bedrijfsobjecten en iv) het bedrag van het gestorte kapitaal.

Het proces van het annuleren van een bedrijf wordt gedicteerd door de overheid. Dit traject duurt minimaal 6 maanden.

LAND PROBLEMEN

LUxembourg wordt door de EU-lidstaten beschouwd als een 'belastingparadijs'. Lidmaatschap van de Europese Unie zal het land blijven dwingen om af te zien van wettelijke belastingvrijstellingen voor holdings.

Als u een Luxemburgse dochteronderneming registreert om lokaal te opereren, heeft het bedrijf een bedrijfsvergunning nodig en moet het worden beheerd door een ingezeten directeur.

Een Luxemburgs bedrijf is onderworpen aan een vennootschapsbelasting van 21%. Daarom kiezen ondernemers er vaak voor om belastingvrije houdstermaatschappijen te registreren om passieve inkomsten te ontvangen wanneer ze in Luxemburg beleggen.

Er is terechte bezorgdheid over de Luxemburgse wetten op het bankgeheim, die de OESO-normen voor de uitwisseling van klantinformatie sinds 2009 accepteren, wat nadelig zou kunnen zijn voor de bedrijfsregistratie in Luxemburg.

Het opzetten van een bedrijf in Luxemburg duurt maximaal drie weken, wat het proces lang en omslachtig maakt.
Het verkrijgen van kredietgoedkeuringen van banken in Luxemburg kan een behoorlijk omslachtig proces zijn.

Het verkrijgen van een elektrische aansluiting kan ook tijdrovend zijn in Luxemburg, aangezien het gemiddeld 56 dagen duurt om een ​​aansluiting te krijgen. Luxemburg biedt weinig of geen bescherming aan zijn investeerders. De Wereldbank heeft het land gerangschikt in de top 100 van landen ter wereld voor beleggersbescherming.

De overgrote meerderheid van de Duitse banken is terughoudend met het oprichten van niet-ingezeten bedrijven. Er zijn maar weinig Duitse banken die internetbankieren in het Engels aanbieden.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

 • Aandeelhouders en agenten
 • Kantoorvergunningen
 • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
 • Juridische ondersteuning
 • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
 • Fusies en overnames.
 • Interne controle.
 • Herstructurering van de groep.
 • Advies inzake financieel beheer.
 • Koop een bedrijf.
 • Waardering van bedrijven.
 • Kredietherstel
 • Job oplossingen
 • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

3. Handelsregister

Het rijksregister bevat niet alle identiteitsgegevens van de wettige eigenaar.

Informatie over juridische eigenaren is niet altijd online beschikbaar (tot 10 EUR / GBP / USD).

4. Transparantie van de samenleving

Bedrijven beschikbaar zonder bedrijfseigen informatie.

Het bijwerken van de informatie over de identiteit van de juridische eigenaren is niet verplicht.

5. Publicaties van aandeelhouders

Alle bedrijven vereisen de registratie van alle eindbegunstigden met een drempel van meer dan 25% (FATF).

Alle namen plus woonlanden plus adressen of btw-nummers of geboortedata, paspoort of persoonsidentificatie worden altijd geregistreerd.

Het bijwerken van de informatie over de identiteit van de eindbegunstigden is niet verplicht.

Onroerend goed is niet altijd online beschikbaar (tot 10 EUR / GBP / USD)

6. Publicatie van de bedrijfsaccount

Het is verplicht om boekhoudgegevens bij zich te hebben.

Voor alle soorten vennootschappen is het verplicht om jaarrekeningen op te stellen.

Bedrijfsaccounts zijn altijd gratis en in open data-formaat online.

Zakelijke rekeningen zijn niet altijd online (tot € / US $ 10).

7. Financiële verslagen per land

Gedeeltelijke openbaarmaking voor zowel de winningsindustrie als de banksector.

8. Aangifte vennootschapsbelasting

Het secundaire mechanisme is onderworpen aan de beperkingen opgelegd door de OESO-modelwetgeving; of geen secundair mechanisme (alleen de uiteindelijke nationale moederentiteit moet de CbCR overleggen).

Eenzijdige grensoverschrijdende fiscale rulings (bijvoorbeeld voorafgaande fiscale rulings, voorafgaande fiscale rulings) zijn beschikbaar in wet- of regelgeving, of in de administratieve praktijk.

Sommige eenzijdige grensoverschrijdende fiscale rulings worden gratis online geplaatst

9. Identificatie van juridische entiteiten

• Het gebruik van een jaarlijks bijgewerkte Legal Entity Identifier (LEI), ontwikkeld onder begeleiding van de Financial Stability Board, FSB, is niet verplicht.

• Het gebruik van een jaarlijks bijgewerkte Legal Entity Identifier (LEI), ontwikkeld onder leiding van de Financial Stability Board, FSB, is alleen verplicht voor 'Over the Counter' (OTC)-derivatenhandel.

• Het gebruik van een jaarlijks geactualiseerde LEI voor de identificatie van rapporterende financiële instellingen (in overeenstemming met de Common Reporting Standard (CRS) is niet verplicht.

10. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Dividenduitkeringen: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem voor een betalingsscenario (als de ontvanger een onafhankelijke of aanverwante rechtspersoon of een natuurlijke persoon is).

Rentebetaling: Eenzijdige aftrek voor dubbele belasting via een heffingskortingsysteem voor een betalingsscenario (indien de ontvanger een rechtspersoon of een natuurlijk persoon is).

11. Fiscale zaken gerechtelijk geheim

Geen of beperkte toegang tot strafrechtelijke of civielrechtelijke fiscale procedures.

Geen of beperkte toegang tot zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke fiscale vonnissen/uitspraken.

12. Ondoorzichtige structuren

• De jurisdictie geeft uit of aanvaardt de circulatie van grote bankbiljetten / bankbiljetten van zijn eigen valuta (met een waarde groter dan 200 EUR / GBP / USD).

• Niet-geregistreerde aandelen aan toonder zijn beschikbaar / uitstaand of geregistreerd door een particuliere bewaarder.

• Serial LLC / Shielded Cell-bedrijven zijn beschikbaar.

• Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

13. Anti-witwaswetgeving

Luxemburg staat niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Het laatste wederzijdse evaluatieverslag met betrekking tot de uitvoering van de regels tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering in Luxemburg werd in 2010 uitgevoerd door de Financial Action Task Force (FATF). Volgens die evaluatie werd Luxemburg geacht te voldoen aan 1 en voldoet grotendeels aan 9 van de FATF 40 + 9 Aanbevelingen. Gedeeltelijk of niet in overeenstemming met 5 van de 6 belangrijkste aanbevelingen.

Totale niet-nalevingsscore van FATF-normen in procenten: 65,3%. (100% = alle indicatoren beoordeeld als niet voldaan / laag niveau van effectiviteit; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

14. Automatische uitwisseling van informatie

Je hebt de MCAA ondertekend en hebt toegezegd informatie te delen op of voor 2019.

Aantal significante geactiveerde AEOI-relaties (onder de MCAA) gepubliceerd door de OESO in oktober 2019: 97.

Welk type private banking bestaat er in Luxemburg?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: JA.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: €, $.

Gezamenlijke rekeningen.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.